Voor wie

Stempl helpt zorg- en onderwijsorganisaties die vooruit willen met hun verandering of ontwikkeling.

Zorg & onderwijs

Ik werk voor organisaties die iets willen ontwikkelen of veranderen voor hun cliënten, leerlingen, bewoners of medewerkers. En die daarin vastlopen of nog niet helder hebben hoe ze het kunnen aanpakken. Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Uitzoeken wat er nodig is.
 • Het proces weer op gang brengen.
 • Van ambitie naar gedrag komen.
Neem contact op

Voorbeelden van vragen

Deze organisaties hebben te maken met vragen en situaties zoals:

 • Alles is georganiseerd en geregeld, maar toch krijgen we de mensen niet mee. De zachte kant is zo ongrijpbaar. Wat kunnen we doen?
 • In onze nieuwe manier van werken is het de bedoeling dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Maar dat lukt nog niet erg. Wat kunnen we nog meer doen om dit te stimuleren?
 • We zijn afhankelijk van enorm veel partijen en betrokkenen. Hoe zorgen we dat we niemand over het hoofd zien en iedereen op een goede manier meenemen?
 • De samenwerking met een partner verloopt moeizaam. Er zijn goede intenties en gesprekken, maar in de praktijk gebeurt er niets. Misschien helpt begeleiding, maar dat ligt gevoelig. Wat is er mogelijk?
 • Een taskforce begeleidt onze transitie. Soms willen zij kunnen sparren met iemand van buiten. Is daar een oplossing voor?
 • We werken al een paar jaar aan goed werkgeverschap. Maar veel initiatieven verzanden in de waan van de dag. De nood is hoog en er moet nu echt wat gebeuren. Hoe pakken we het nu goed en duurzaam aan?
 • We willen aan de slag met verbeterpunten uit ons tevredenheidsonderzoek. Het is alleen niet zo duidelijk wat we concreet kunnen doen. Help?

Wat ze zoeken

Vaak hebben de organisaties die ik help zelf al van alles geprobeerd. En soms ook met hulp van anderen. Maar dat had onvoldoende resultaat. Daarom zoeken ze nu hulp van iemand die specifieke eigenschappen meebrengt. Iemand die:

 • Doorvraagt om tot de kern te komen.
 • Kennis van mens, organisatie, communicatie en verandering verbindt.
 • Zorgt voor samenhang en overzicht.
 • Afstemt op hun specifieke context.
 • Mensen kan meenemen en betrekken.
 • Oprecht betrokken is bij hun organisatie.

Herkenbaar?

Herken je de vragen en behoeften van jouw organisatie hierin? Neem dan contact met me op om te bespreken wat ik voor je kan doen.

Doe dat ook gerust als je nog twijfelt of ik je kan helpen, als je vraag net een beetje anders is, of als je nog niet helemaal scherp hebt wat je vraag precies is. Vaak hangen meerdere dingen met elkaar samen en kan het helpen om samen te bespreken wat er speelt.

Neem contact op