Skip to main content

Voor wie

Stempl helpt zorg- en onderwijsorganisaties die vooruit willen met hun verandering of ontwikkeling.

Zorg & onderwijs

Ik werk voor organisaties en netwerken die iets willen ontwikkelen of veranderen voor cliënten, leerlingen of medewerkers. En die daarin vastlopen of hulp willen bij hoe ze het kunnen aanpakken. Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Uitzoeken wat er nodig is.
 • Het proces op gang brengen.
 • Van ambitie naar gedrag komen.
Neem contact op

Voorbeelden van vragen

De organisaties die ik help hebben te maken met situaties en vragen zoals:

 • Alles is georganiseerd en geregeld, maar toch krijgen we mensen in de praktijk niet mee. Wat kunnen we doen?
 • We werken samen aan een transitie met veel partijen en betrokkenen. Hoe nemen we iedereen op een goede manier mee?
 • Medewerkers ervaren onvoldoende vertrouwen blijkt uit ons tevredenheidsonderzoek. Hoe kunnen we hier concreet aan werken?
 • We werken al een tijd aan aantrekkelijk werkgeverschap. Maar veel initiatieven verzanden in de waan van de dag. De nood is hoog en er moet nu echt wat gebeuren. Hoe pakken we het goed en duurzaam aan?
 • We willen dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid nemen en persoonlijk leiderschap tonen. Maar dat lukt nog niet erg. Wat kunnen we doen om dit te stimuleren?
 • De samenwerking met een partner verloopt moeizaam. Er zijn goede intenties en gesprekken, maar in de praktijk gebeurt er niets. Misschien helpt procesbegeleiding, maar dat ligt gevoelig. Wat is er mogelijk?
 • Ik begeleid een transitie en daarvoor zou ik willen sparren met iemand van buiten. Is daar een oplossing voor?

Wat ze zoeken

Vaak hebben de organisaties die ik help zelf al van alles geprobeerd. Soms ook met hulp van anderen, maar met onvoldoende resultaat. Daarom zoeken ze nu hulp van iemand die specifieke eigenschappen meebrengt. Iemand die:

 • Afstemt op hun specifieke context.
 • Doorvraagt om tot de kern te komen.
 • Kennis van mens, organisatie, communicatie, gedrag en verandering verbindt.
 • Zorgt voor samenhang en overzicht.
 • Mensen kan meenemen en betrekken.
 • Oprecht betrokken is bij hun organisatie.

Herkenbaar?

Herken je de vragen en behoeften van jouw organisatie hierin? Neem dan contact met me op om te bespreken wat ik voor je kan doen.

Doe dat ook gerust als je nog twijfelt of ik je kan helpen, als je vraag net een beetje anders is, of als je nog niet helemaal scherp hebt wat je vraag precies is. Vaak hangen meerdere dingen met elkaar samen en kan het helpen om samen te bespreken wat er speelt.

Neem contact op